30.11.2017

Opi kiinaa: 原来 [yuánlái] ja 本来 [běnlái]原来 :ta käytetään tilanteessa, jossa kuulija on saanut jotain tietoonsa yllättäen. Sitä voidaan myös käyttää puhuttaessa muutoksesta ja se voi toimia sekä adjektiivina että adverbinä. 本来 toimii samalla tavalla, ja nämä kaksi ovatkin keskenään vaihdettavissa suurelta osin.

Adjektiivi ("alkuperäinen")
原来 + 的 tai 本来 + 的

原来/本来的意见很好。
yuánlái/běnlái de yìjiàn hěn hǎo.
Hänen alkuperäinen ideansa on hyvä.

Adverbi ("alun perin")
S + 原来 + V tai 原来 + S + V
S + 本来 + V tai 本来 + S + V

原来/本来我有很多钱,现在没有钱了。
Yuánlái/běnlái wǒ yǒu hěnduō qián, xiànzài méiyǒu qián le.
原来/本来有很多钱,现在没有钱了。
yuánlái/běnlái yǒu hěnduō qián, xiànzài méiyǒu qián le.
Alun perin minulla oli paljon rahaa, nyt ei ole enää rahaa.


Adverbi (asian ymmärtäminen yllättäen)

Tässä tapauksessa 本来 ei enää käy, vaan on käytettävä 原来:ta.

A: 不好意思,在这儿不可以吸烟。
B: 哦,原来是这样。

A: Bù hǎo yìsi, zài zhèr bù kěyǐ xīyān.
B: Ò, yuánlái shì zhèyàng.

A: Anteeksi, täällä ei saa tupakoida.
B: Ai, asia on sillä lailla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti