26.11.2017

Opi kiinaa: 过 [guo/guò]过 merkitsee lyhyesti sanottuna kokemusta. Se on siis apusana, jolla korostetaan sitä, että onko kysymyksessä oleva asia tapahtunut aiemmin. Tässä yhteydessä se tulee aina heti verbin jälkeen ja sen tooni on tässä tapauksessa aina neutraali:

S + V ++ O.

我去中国。[Wǒ qù guo Zhōngguó.]
Olen käynyt Kiinassa.

我们见。[Wǒmen jiàn guo.]
Olemme tavanneet.

Kieltomuodossa sitä käytetään muodossa

S + 从(来)没(有) + V + + O.
S + cóng (lái) méi(yǒu) + V + guo + O.

Kieltomuodon 从来没有 voi siis lyhentää muotoon 从没, ja näin tehdäänkin yleensä puhekielessä. Esimerkkilause:

从没中国。 [cóng méi guo Zhōngguó.]
En ole koskaan käynyt Kiinassa.

Jos 过 toimii itse verbinä (esim. viettää), sen tooni on laskeva:

昨天我生日。[Zuótiān wǒ guò shēngrì.]
Eilen vietin syntymäpäivääni.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti