12.4.2016

Anatis ry:n Michael Faraday- ja Myrtsi-palkinnot

Yhdistyksessämme Anatis ry:ssä meillä on yhtenä vuosittaisena tavoitteena antaa palkinnot sellaisille tahoille, jotka tavalla tai toisella edistävät koulutuksen saatavuutta hakijan taustasta riippumatta, tai jotka elitismistä tai sääntöbyrokratista johtuen vaikeuttavat yliopistoon pääsyä.

Seurasimme mediaa koko vuoden ja nimesimme tahoja, jotka ovat intressiemme puolesta ja vastaan.

Michael Faraday oli 1800-luvulla Englannissa vaikuttanut fyysikko, joka vaikutti ratkaisevasti sähkön käyttöönottoon teollisuudessa. Saavutuksistaan huolimatta Faradaylla ei ollut juuri lainkaan muodollista koulutusta, ja hän joutui vielä tunnustettuna tiedemiehenä kohtaamaan samaa elitismiä ja syrjintää kuin mitä jotkut lukion käymättömät yliopisto-opiskelijat saattavat kokea vielä tänäkin päivänä. Michael Faraday -palkinto myönnetään sellaiselle taholle, joka edesauttaa meidänlaisten opiskelijoiden polkua yliopistoon ja/tai yliopistossa.

Myrtsi-palkinto juontaa juurensa eräästä Helsingin yliopiston professorista, joka osoitti sivistymättömyytensä kohdatessaan jonkin muun kuin lukion käyneen henkilön. Yliopiston kirjastosta hän hääti ammattikoululaisen, kun tämä oli lukemassa siellä. Myrtsi-palkinto myönnetään siis sellaiselle taholle, joka haluaa laittaa kapuloita rattaisiin meidänlaisten opiskelijoiden yliopistopolkuun.

Alla palkinnot.---------------------------------------------------------------------------------------1. Turun ammatti-insituutin koulutuspäällikkö Olli Pietilä


Hänelle myönnettiin Michael Faraday -palkinto  hänen Helsingin Sanomissa 14.10. julkaistun erinomaisen mielipidekirjoituksensa perusteella, joka toimi vastineena Myrtsi-palkinnon saajan, Edvin Nurmion, mielipidekirjoitukselle.  Nykyisen koulutusjärjestelmämme eräs vahvuus on yhtenäinen jatko-opintokelpoisuus, ja heikentämällä tai luopumalla tästä  kokonaan ottaisi koulutusjärjestelmämme askeleen takapakkia.


2. Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Janne Varjo


Hänelle myönnettiin Michael Faraday -palkinto hänen Spotlight-ohjelmassa 14.12.2015 antamastaan haastattelusta johtuen. Lausunnossa Varjo ilmaisee huolensa siitä, että ammattikoululaisten jatko-opiskelumahdollisuudet heikentyvät lukiolaisiin verrattuna. Pointti on validi, sillä jo nyt ammattikoululaiset ovat selvästi altavastaajan asemassa yliopistoon hakiessaan siitä huolimatta, että ihmisiä olisi syytä ohjata kouluttautumaan mahdollisimman korkealle sitä mukaa kun suorittavan tason työt siirtyvät pois Suomesta.

3. Yrkesinstitutet Prakticum


Ruotsinkieliselle ammattikoululle, Yrkesinstitutet Prakticumille, myönnettiin Michael Faraday -palkinto sen johdosta, että he järjestävät ammattikoulussaan erinomaiset mahdollisuudet kaksoistutkintoon ja erityisesti pitkän matematiikan kursseihin. Matematiikka on keskeisessä osassa jatko-opinnoissa, ja lukion pitkä oppimäärä on yliopistossa helposti perusedellytys opinnoissa pärjäämiseen.
--------------------------------------------------------------------------------------

1. Edvin Nurmio


Tälle abiturientille myönnettiin Anatis ry:n Myrtsi-palkinto hänen 9.10.2015 Helsingin Sanomiin lähettämästä mielipidekirjoituksestaan johtuen. Ajatus lukioiden ja ammattikoulujen yhteistyöstä voisi toimia helposti lähinnä isommissa kaupungeissa, mikä taas asettaisi pienillä paikkakunnilla opiskelevat eriarvoiseen asemaan. Ammattikoulujen teoreettisten aineiden karsiminen puolestaan heikentää jatko-opiskeluvalmiuksia.

2. Turun ammatti-instituutti


Turun ammatti-instituutille myönnettiin Anatis ry:n Myrtsi-palkinto heidän toiminnastaan johtuen. Tietoomme on tullut,  että opisto on mahdollisesti jo 90-luvulta saakka kouluttanut opiskelijoita tietäen, että osa heistä hakee ja pääsee yliopistoon koulutuksen perusteella. Näillä ihmisillä ei kuitenkaan ole koulussa ollut  mahdollisuutta lukion pitkän matematiikan oppimäärään, mikä on ollut monessa tapauksessa ongelmallista ja joskus jopa ylitsepääsemätön este. Erityisesti tietojenkäsittelytiede on aiemmin hankkinut kyseenalaisen  maineen mm. tästä johtuen.

Ongelma on tiedossa ja tunnustettu yliopistossa, ja teilläkin on varmasti ollut  edes jonkinlainen tietoisuus siitä jo vuosia, eikä mitään näkyvää ole  silti tapahtunut. Kehotamme järjestämään opiskelijoillenne  mahdollisuuden suorittaa lukion matematiikan pitkä oppimäärä päiväopintoina, jotta heillä olisi paremmat lähtökohdat yliopisto-opintoja ajatellen.-------------------------------------------------------------------------


Palkinnot ovat postitettu pahvidiplomeina, ja toivomme että Michael Faraday -palkinnon vastaanottajat ovat iloisia ja Myrtsi-palkinnon vastaanottajat miettivät toimintatapojansa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti