17.3.2016

Viimeinen labratyö

Niin kuin aiemmin totesin, ovat nämä aineopintojen harjoitustyöt II mielenkiintoisia. Nyt tämä hauskuus on kuitenkin loppu, sillä eilen sain tämän kymmenen työn sarjan päätökseen. Kyseessä oli epäorgaanisen yhdisteen cis- ja trans-muotojen valmistaminen ja niiden vertailu spektrometrisesti.

Näissä käytettiin hurjia aineita; tässäkin työssä käytetty kaliumdikromaatti (K₂Cr₂O₇) aiheuttaa perimävaurioita, ja käyttöturvallisuustiedotteessa seisoo tällaista:

H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H330 Tappavaa hengitettynä.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava.
H301 Myrkyllistä nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia-tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita.
H350 Saattaa aiheuttaa syöpää.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Hauska aine. Kobolttiyhdisteet ovat myös toinen tällainen vähän hurjempi yhdisteluokka. Nämä menevät melkein kuin sademetsän hämähäkkien väritykset: värikäs = vaarallinen.

Kaliumdikromaatin, oksaalihappodihydraatin ja veden reaktio on muuten tällainen:


Työohjeessa tätä nimitetään siirapiksi.

Nyt pitäisi vielä vääntää työraportti tästä, jonka jälkeen kurssista sataa 4 opintopistettä laariin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti