7.12.2014

Kovaa asiaa: koordinaatioyhdisteiden nimeäminen

Kemiassa nimeäminen on tarkkaa puuhaa. Normaalien ioni- ja molekyyliyhdisteiden kanssa asia on melko mutkatonta, mutta kun joukkoon tulee kompleksiyhdisteitä, niin sääntöjä tulee lisää. Mitkä olisivat esim. seuraavien koordinaatioyhdisteiden IUPAC-nimet?

a) [CoCl(NH₃)₅]Cl₂
b) K₃[Fe(CN)₆]
c) [FeCl(NO₂)₂]₂SO₄

Säännöt menevät näin:
1. Kationi tulee kaavoissa ennen anionia.
2. Kompleksi-ionin nimessä ligandit (metalliin liittyneet jutut) tulevat ennen metalli-ionia.
3. Ligandit nimetään aakkosjärjestyksessä.
4. Ligandien lukumäärä esitetään etuliitteillä di-, tri-, tetra-, penta- jne.
5. Voidaan käyttää myös tris-, tetrakis-, pentakis- jne.
6. Etuliite ei vaikuta ligandien nimeämisjärjestykseen.
7. Anioniset -idi-päätteiset ligandit saavat -ido-päätteen (aikaisemmin -o-pääte, esim. CN⁻-ioni oli ennen syano-, mutta nykyään syanido-), muut saavat päätteen -o.
8. Koordinoitunut vesi on akva ja ammoniakki ammiini.
9. Keskusatomin hapetustila esitetään roomalaisella numerolla.
10. Jos kompleksi-ionilla on negatiivinen varaus, lisätään metallin nimeen pääte -aatti (rauta = -ferraatti, kupari = -kupraatti, lyijy = -plumbaatti, hopea = -argentaatti, kulta = -auraatti, tina = -stannaatti jne.).
11. IUPAC:n suositus on, että kaavoissa kirjoitetaan ensin anioniset ligandit ja sen jälkeen neutraalit ligandit, usein kuitenkin kirjoitetaan siinä järjestyksessä missä ne esiintyvät.
12. NO₂⁻-ionin tapauksessa ioni saa joko nimen nitro- tai nitriitto-, riippuen siitä kumpi atomeista on ligandinmuodostaja: jos O, niin nitriitto- ja jos N, niin nitro-. Näin on myös muilla samankaltaisilla yhdisteillä.

Ensimmäinen on penta-ammiinikloridokoboltti(II)kloridi: [CoCl(NH₃)]Cl. Huomaa, että anionin nimessä (kloridi) ei välttämättä tarvita di-etuliitettä, koska sen määrän pystyy päättelemään kationin varauksesta.

Toinen on kaliumheksasyanidoferraatti(III): K₃[Fe(CN)]. Tässä tuo rauta sai nyt ferraatti-muodon, koska kompleksi-ionilla on negatiivinen varaus: kalium on positiivinen ioni, joten kompleksilla on pakko olla negatiivinen varaus. Edellisessä esimerkissä ei ollut, koska kloridi-ioni on negatiivinen.

Kolmas on sitten vähän hankalampi. Se on nimeltään kloridobisnitrorauta(III)sulfaatti: [FeCl(NO₂)]₂SO₄. Huomaa taas, että kationien määrää ei ole pakko nimetä, sen pystyy kyllä päättelemään.

1 kommentti: