16.8.2016

Ratkaisu valitukseeni eduskunnan oikeusasiamiehelle

Vuosi siinä kesti. Viime vuonna valitin nimittäin eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun sosiaalitoimen käytännöistä, jotka sotivat omaa oikeustajuani vastaan. Olin siis kesän työttömänä, jolloin turvauduin sosiaalitoimen tukeen. Asustelin yksityiseltä vuokraamassani kämpässä, jonka vuokra on 410 €. Sossu katsoi, että voisin asua solussa ja antoi kuukauden armonaikaa hankkiutua kämpästäni eroon ja muuttaa soluun. Ongelmana oli se, että olisin vuokrasopimuksen mukaan menettänyt kuukauden takuuvuokran, jos olisin lähtenyt nykyisestä kämpästäni eli olisi tullut tappiota. Lisäksi valitin muutamasta muustakin asiasta, jotka tiivistettynä alla:

-----------------------

Kysymys: Onko oikein, että opiskelijan kohtuullisiksi asumismenoiksi on katsottu max. 252 € ja sotiiko tämä perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta vastaan, kun muiden yksin asuvien asumismenoiksi sossu katsoo max. 480 €?

Oikeusasiamiehen päätös: On, sillä opiskelija on etuoikeutettu asumaan solussa halvalla ja hänellä on siihen mahdollisuus. Yleisestä asumismenojen hyväksyttävästä enimmäismäärästä (480 €) voidaan tapauskohtaisesti poiketa, kun siihen on perusteet. Opiskelijalla on mahdollisuus halpaan soluasumiseen, joten poikkeama on hyväksyttävä.

Oikeusasiamiehen moite: Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ohjeessa sanotaan, että hakijalle annetaan ennen asumismenojen kohtuullistamista (eli alentamista 252 €:oon) vähintään kolmen kuukauden aika, jolloin hän voi järjestää asumisensa. Minun tapauksessani ei annettu kuin kuukausi (eli kesäkuulta maksettiin täysi 410 € ja siitä eteenpäin 252 €), joten eduskunnan oikeusasiamies katsoo Turun kaupungin menetelleen väärin ja syrjinneen minua ("kantelijalle ei ole annettu ohjeen mukaista aikaa asumisensa järjestämiseen"). Minuun ei myöskään ole otettu yhteyttä henkilökohtaista käyntiä varten asian selvittelyä varten, minkä oikeusasiamies myöskin katsoo vääräksi toimintatavaksi.

-----------------------

Kysymys: Kesäkuun tuen maksatus viivästyi viikolla luvatusta. Miksi?

Päätös: Inhimillinen virhe sosiaalitoimen puolelta.

Oikeusasiamiehen moite: Toimeentulotukilain vastaista (maksu viivästyi kohtuuttomasti). Vaaditaan hyvitystä hyvinvointitoimialalta.

-----------------------

Kysymys: Miksi opintolaina huomioidaan tuloina elokuussa, vaikka en opiskele elokuussa (hävisin tässä päätöksessä 400 € eli yhden kuukauden opintolainan verran)?

Oikeusasiamiehen päätös: Kaikki tulot katsotaan opiskelijan tuloiksi, niin myös opintolaina.

-----------------------

Loppulauselma:
Tapahtuneen virheen tai kantelijan oikeuksien loukkauksen hyvittäminen on yksi asian sovinnollisen ratkaisun muoto. Pyydän Turun kaupungin hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalveluita harkitsemaan, miten se voisi hyvittää ohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuneen haitan kantelijalle ja ilmoittamaan päätöksestä minulle 1.11.2016 mennessä. 
- Eduskunnan apulaisoikeusasiamies
Ratkaisu löytynee eduskunnan oikeusasiamiehen nettisivuilta muutamassa viikossa, jossa se on kokonaan luettavissa.

Kannattaa aina valittaa, jos tuntee että viranhaltijan päätös ei mene omaan oikeustajuun. Näköjään niistä saattaa olla hyötyäkin :) Toivottavasti saan jotain kompensaatiota näistä sossun hölmöilyistä. No, asia jää nyt odottelemaan, katsotaan mitä seuraavaksi tuleman pitää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti